En hilsen fra Steinar Harila (050221)


Kjære gode venner! Jeg gjør et forsøk på å sende en hilsen fra oss og det arbeidet vi får være en del av.  Det skjer så mye positivt midt under livsbetingelser som er kjempetøffe.  Gud har åpnet en dør som vi kan nytte.  Takk for forbønn og alle gaver til dette arbeidet.  Dersom du kan og vil ta del i innsamlingen til skole og leilighetene og driften av alle prosjektene så kan du bruke bank giro: 3080.32.71530 eller Vipps 59695

Gud velsigne dere alle!

Mvh

Steinar