Krevende innspurt på bibel- og landbruksskolen (30.3.23)


Her kommer kledningen og isolasjon på andre langvegg på. Arbeidet med inndeling av ulike rom går for fullt. Her legges til rette for alle innvendige funksjoner som elektrisitet og vann og avløp m.m.

Vi er inne i en krevende innspurt på Bibel og Landbruksskolen; nå vi må også asfaltere ute arealene på Farmen. Takknemlig for forbønn for arbeidet nå.

Kjenner du et kall til å støtte dette med økonomi så er det svært kjærkomment. Konto: 3080.32.71530 eller Vipps nr.59695

Mvh

Steinar