Hilsen fra Lada: Tro oss! Deres arbeid er ikke forgjeves! (30.3.23)


Kjære gode venner. Her kommer en nydelig hilsen fra en av våre helse “spesialister” som er ansatt på sosialsenteret “Lada” . Der gjør hun en kjempeviktig og stor tjeneste. Det er spesielt for meg som har fulgt Olga som nå er leder på “Lada” og Alia som også er ansatt på “Lada”. De har jeg fulgt fra de var ganske unge. Så er det stort å se dem i arbeidet vårt nå. Ta dem med i deres bønner om dere vil huske dem.

Mvh

Steinar

Kjære Steinar, kjære norske venner!

På vegne av mange ønsker jeg å utrykke vår dyp takknemlighet for deres tjeneste og hjelp!

Tusen takk for forbønn for oss og for Russland!

I løpet av mange år har dere stått nær min egen familie og hjulpet både oss og mange andre av deres venner. Dere har alltid vært der og er der fortsatt for mennesker som befinner seg i vanskelige livssituasjoner.

Tro oss! Deres arbeid er ikke forgjeves!

I dag jobber jeg på Lada-senteret og har som oppgave å hjelpe funksjonshemmede barn. Jeg jobber med slike funksjonshemninger som cerebral parese, jobber med barn med autisme, og med barn med div psykiske lidelser. Siden hver enkel av disse barna trenger personlig behandling, setter jeg opp personlige møter med alle. I noen tilfeller trenger et barn massasjebehandling, terapeutiske fysiske øvelser, m.m. Samtidig som familene deres mottar matstøtte fra Lada.

Foreldre til disse barna trenger også hjelp. I hoveddel er det snakk om enslige mødre og store barnefamilier. Det offentlige hjelper også slike familier, men hjelpen strekker ikke langt, siden vi bor så avsides fra storbyen. I bygda finnes det ikke lenger andre sosialsentre enn Lada. Derfor er Lada et senter for Håp for veldig mange familier!

Vi er dypt takknemlige til dere og gjør alt vi kan for hjelpe hver enkel som har behov for hjelp!

Kristus gjennom dere hjelper oss og sammen hjelper vi mange!

Må Gud velsigne dere og deres familer!

Med vennlig hilsen,

Alia Glushkova