Del 2 – “Bibel- og Landbruksskolen”


Del 2 – “Bibel- og Landbruksskolen”

Her får dere litt informasjon i forbindelse med byggingen av Bibel- og Landbruksskolen. Det er noen uker siden dette filmopptaket, så nå er enda mer gjort, også på innsiden. Men utfordringene lar ikke vente på seg! Pga krig, valutaendringer, og dramatiske kostnadsøkninger i forbindelse med byggemateriell, har utgiftene blitt mye, mye større enn først beregnet. Likevel; det blir åpningsseremoni 09. juni, og skolestart 01. september. Dette er stort! All ære til Gud!

Dersom du/dere har mulighet til å bidra litt ekstra inn på “oppløpssiden”, så hadde vi satt veldig stor pris på det!

Kontonummer: 3080.32.71530

Vipps: 59695

Takk for forbønn og støtte!

Og: I disse vårdagene, da skaperverket våkner fra vinterdvalen, la oss gjøre som salmisten inviterer oss til:

“Kom la oss tilbe og bøye kne, la oss knele for Herren, vår Skaper!”

(Sal 95:6)