Flere flotte bilder fra Farmen og fra Bibel- og landbruksskolen (24.05.23)


Steinar skriver den 24.05.

I dag fikk vi nye bilder fra Bibel og Landbruksskolen. Flest bilder fra Farmen. Flott å se hvordan dette tar form. Nå må vi asfaltere noe av området som er ved inngangen til Farmen og noe av det området som ikke skal dyrkes.

Kan du ta dette med i dine bønner, og dersom noen vil støtte dette med penger så er det veldig kjærkomment. Bruk konto nr.3080.32.71530 eller Vipps nr.59695.

Takk for forbønn og støtte!