Hjelpesending fullført


Torgeir skriver:

Hjelpesending fullført!

Takk for forbønn! Gruppen som dro med hjelpesending er nå kommet tilbake til Norge, rike på takk og beundring av hva de har fått være med på! Gud er stor!
Gud var med:
– over grensa, og inn i Russland
– i bussen, og i fellesskapet
– på møtene; hvor evangeliet ble forkynt, og mennesker ga til kjenne at de ville ta i mot Jesus som frelser, samt mennesker som meldte fra om helbredelse
– i møte med menneskene; unge og eldre
– under forbønn
– da matposene ble delt ut
– i møte med alle de fantastiske medarbeiderne
– dagen da Bibel- og landbruksskolen hadde sin åpningsseremoni
– på Nytt liv senteret
– på Agape, Dikoni, barnesanatoriet, inntakssenteret
– på eldresenteret
– hele veien tilbake til Norge
All ære til Gud!
Her kan dere se bilder fra noe av det de fikk være med på. Flere innlegg følger.
Vipps: 59695
Konto: 3080.32.71530
Takk for forbønn og støtte!