Lageret for mottak av varer


Lageret i Skibåsen 32, Sørlandsparken,  er stengt for mottak av varer i juli måned.

Ellers i året er det åpent torsdager fra kl.19 til kl.21.

Velkommen når det måtte passe