Omsorgssenter i Taitzy – 2015 – 2017


NYTT OMSORGSHJEM I TAITZY, RUSSLAND – 2015

“Hjelp til Russland” (HTR)  ønsker å være med å bygge et nytt omsorgshjem i byen Taitzy i Russland. Bygget skal stå ved siden av det eldresenteret “Hjelp til Russland” har støttet de siste 10 år. Den Lutherske Kirke eier dette senteret, og HTR har betalt for driften.  På området til det gamle eldresenteret, finnes i dag en tomt som passer for et nybygg. Før var det her et bygg som nå er brent ned. Det gamle eldre senteret har i dag for få sengeplasser. Det nye senteret er kostnads beregnet til ca 9,5 mill kroner. Alle formaliteter i Russland er i orden. Byggingen starter våren 2015. De lokale myndigheter har lagt alt til rette for HTR på beste måte.

Det er en fare for at de eldre i Russland blir gjemt bort og støvet ned. Mens de nyrike velter seg i materialisme og rikdom, blir de eldre glemt og plassert på hjem der de ofte blir isolert. De får lite stimulans og omsorg. En dokumentarfilm vi nettopp har sett, viser rystende avsløringer av hvordan ulike grupper i det russiske samfunn blir behandlet. I følge filmen, brukes omtrent like mye penger på å ta vare på harer og ulike dyrearter pr dag i en dyrepark i Moskva, som de bruker på omrsorgen for eldre, ca 83 rubler pr. dag. Etter dagens kurs er det 10 kroner pr dag. På de fleste statlige gamlehjem er de eldre i stor grad isolert fra familie og samfunnsliv.

Mange av de eldre i Russland lider stor nød. HTR kjenner et sterkt kall til å gi enda flere eldre et godt sted å bo

Nedenfor vises planer og fasader for nybygget. 

Vil du være med å støtte vårt arbeid – Klikk HER

2.-etg Omsorgshjem-fasade-bak 2-1.-etg Omsorgshjem-fasade-mot-gardsplass Kjeller

Rapport fra byggingen av omsorgsenteret med bilder 25.04.16

Bli med å møblere omsorgssenteret

Arbeidsreise Russland – april 2017

Bilder 26.04.17

Bilder 29.04.17