Støtte vårt arbeid?


Støtte vårt arbeid!

Støtte vårt arbeid!

Nå kan du være med å gi støtte til arbeidet for nødlidende i Russland.
For å gi penger direkte til arbeidet i Russland kan du bruke kontonummer 3080.32.71530
IBAN NR: NO 76 3080 32 71530  SWIFT/BIC: KVIDNO21XXX

Eller du kan betale med VIPPS.  VIPPS-NR.: 59695

Ønsker du å støtte vårt arbeid i Israel – Exodus – kan du bruke konto 3080.32.71506
IBAN NR:  NO 45 3080 32 71506 SWIFT/BIC: KVIDNO21XXX

Kontonummer for gaver til barnebyen i Israel – Neve Michael er: 3000.20.47817
IBANNR: NO29 3000.20.47817. SWIFT/BIC: SPSONO22

Lønnsstøttefond for lønn til stiftelsens forkynner Torgeir Nygård:  kontonummer 3000.53.88534