Brev – November 2014


Tanker fra turen til Russland – nov. 2014

———-

BREV FRA NEBENAJA OKSANA – November 2014

(Dette brevet er fra en dame som bodde i et skur med sin sønn langt inni skogen. Gutten måtte gå 1,5 km til skolebuss mens ulvene hylte rundt han)

God dag ære Steinar!

Tusen takk for din støtte og all hjelp. Uten din dype forståelse og medfølelse i min vanskelig situasjon, kunne ikke jeg fått noe hjelp!

Jeg skriver fortsatt forskjelige brev, spør i alle offentlige steder om løsning til min situasjon, men det ingen resultater endå. Nå tenker jeg å spørre hjelp hos en gratis juridisk kontor. Skal prøve å komme til positive resultater.

Tusen takk en gang til for hjelpen!

Vil ønske deg og alle folk i Stiftelsen ”Hjelp til Russland” god helse!

Med vennlig hilsen,

Nebesnaja O.N.

—————————————————-

BREV FRA NYTT LIV AV 06.11.14.

Kjære Steinar og alle i Stiftelsen ”Hjelp til Russland”!

Vi vil vise dere vår dypeste takknemlighet, og takke dere fra alle fra våre hjerter for all innsats i vår arbeid på rehabilitering senteret ”Nytt Liv”! Takker dere mye for støtte til å kjøre kull for vintersesong i 2014 – 2015!

Deres hjelp er et uvuderlig bidrag til utviklingen av veldedighet, og selvfølgelig betydelig støtte til de som er i nød situasjon, til de mest fattige og hjelpeløse mennesker.

Vi forstår veldig godt at situasjonen er vanskelig i hele verden i dag. Også at dere bruker mye kraft til å samle inn penger, vi setter stor pris på dette.

Gode gjerninger kan aldri glemmes. De ligner på fyr som lyser for dem som trenger hjelp. Vi er sikker på at deres eksempel er veiledende for alle andre.

Vi venter på deres besøk med stor glede.

Sergei Matevosjan og alle på Nytt Liv senteret.

——–

06.11.14.

Dear Alfhild and Steinar,

You do not know how pleased I was to receive your email.. When I know that you are with us, I do not worry. You love us and you understand our needs.

Yesterday one of the little boys asked me to come to his bedroom. He wanted to show me something. I asked him if he got a note from school, or maybe he took out a book from the library… no.. He showed me the big hole in the ceiling and all of the water pouring down.. in the building.

The building is very large, over 700 square meters and it is over 45 years old. So now we must renovate it and throw out all of the furniture. The beds are broken and the mattresses torn. We still need 250,000 dollars for this project and of course you can send us funds per month..

We have all of the permits and we must make two shelter rooms as well. This is the law..

I am so happy that we have you.. I hope and pray to hear good news from you.. Love and Blessings always, Hava

Alfhild og Steinar

Dear all together!
Shalom!
Thank you for your mail. It is good to serve fellow human beings and our dear Father in heaven so we can do through you!
Thank you!
You can count on us. We want you to know that we are faithful and reliable friends of Israel and Neve Michael.
It would be nice if we get estimates on the cost of the project you are now writing about.
Can we send money pr. month for this? Or how would you do it?
The Foundation shall have our meeting tomorrow.
Greeting your friends

Alfhild and Steinar

—————–

Kjære brødre og søster i Jesus Kristus!

Den Luhterske menighet i byen Vyborg sender dere en stor, gledelig og varm hilsen med stor takknemlighet for all hjelp og venneskap.

Vi venter på deres besøk til Russland i november med stor glede.

Vi er glade at vårt samarbeid står fast i mange år nå.

Fra den langsiktige kommunikasjon har hver av oss fått mye glede, positive ting, oppmuntring. Vi har vokset i troen og har fått åndelig mat – Guds ord.

Etter deres siste besøk hadde vi flere forskjellige aktiviteter og møter.

Hver søndag har vi Gudtjeneste. Hver uke har vi Søndagskole og ungdoms samling.

Vi har i dag 20 barn på Søndagskolen. På ungdoms samlinger samles 30 ungdomer.

I sommer hadde vi en felles sommerleier i Finland sammen med finske barn. Våre barn var veldig fornøyde og glade.

Vi glemmer heller ikke de gamle. Vi prøver å hjelpe dem som trenger hjelp og støtte.

I daglig situasjon i Russland slik hjelp er livsviktig.

Vi samler også de gamle for åndelig møter.

Hver måned har vi konserter med lovsanger og klassik musikk.

Desverre har vårt menighet store behover.

Drift av selve kirkebygget er veldig dyrt. Bare for å betale oppvarming på 6 måneder i 2014 ,måtte vi betale 200 000 rubler (ca. 4000 euro).

Samtidig betaler vi for strøm og vannforsyning.

Vi også har stor behov for renovering på kirkebygg (spesielt på oppusing på utside).

Vi er veldig takknemlige for all støtte som vi får fra dere til drift på kirkebygg.

Utenom dette kunne vi ha det veldig vanskelig.

Ønsker dere, kjære brødre og søster, Guds velsignelse i deres så viktig, men ikke lett tjeneste!

Med vennlig hilsen,

Prest i Den Luhterske kirken i vyborg – Vladimir Dorodny

————————-

Ærede medlemer i styret for Stiftelsen ”Hjelp til Russland”!

Jeg som er direktør for Eldresenteret i Taitsy og direktør for Barnebyen ”Vårsol” , vil takke dere og deres leder Steinar Harila for deres arbeid. Jeg vil også takke folk i Norge som gir finans hjelp og støtte til våre familier med flere barn, foreldreløse barn, ensome gamle mennesker og invalider.

Den politikk situasjon i verden i forhold med kommunikasjon med Russland er vanskelig. Sammen med dere driver ikke politikk. Vi har en annen missjon.

Jeg mener at Herren leder oss til en annen jobb – gi hjelp til de som trenger. Og vi gjør dette i forhold med våre muligheter.

Desverre er den sosial situasjon i Russland er svært svak. Barnetrygden er svært liten. Mange barn bor på barnehjemmer. Pensjoner er ikke nok til å overleve.

I dag har jeg vært på kontoret til biskop i Den Luhterske kirken Ari Kugappi. For ikke enge siden (i sommer) nådde han pensjons alder. Han har jobbet i 42 år, og summen på pensjonen han fikk er 10 600 rubler (190 euro). Derfor han er nød til å jøbbe videre så lenge han klarer det med helse sin. Hvis man er ensom, og har liten pensjon,så det er veldig vanskelig å overleve.

I vårt Eldresenteret er det veldig mange slike ensome mennesker. Deres støtte hjelper oss å til gi dem gode forhold for liv (mat, varme og omsorg).

På vegne av biskop Ari Kugappi vil vi takker dere for hjelp til våre ensonme gamle og barn. De forstår ikke politikk. De trenger bare vanlig liv og glede. Vi takker Herren vår som bekytter for alt.

Dere har bygt Barnebyen for oss i Russland. Barnebyen for foreldreløse barn. Dette er kanskje den største prosjekt i hele Gatshjina distrikt, og hele Leningradskaja fylke som er finansert av en utlanske sponsor.

Alle er forbauset over deres godhet og kjærlighet. Hjelp til barn – dette er hellig ting. Vi prøver å hjelpe dem. Vi må ikke bry oss om det som politikene sier. Vi har en annen oppgave på denne jord. Herren ser alt og derfor gir oss styrke og tolmodighet.

Sammen skal vi klare alt. Vi skal gjennomføre det som er planlagt.

Tror på meg, ære medlemer i styre og alle mennesker i Norge som hjelper oss.

All deres støtte hjelper å overleve og gjøre gode gjerninger.

Vi skal be for dere.

Takk til dere,

Mirja

————————–

God dag kjære venner!

Vi gleder oss over at vi møtes snart igjen! Våre barn gleder seg veldig og sender en stor hilsen til alle nordmenn!

Nå litt om arbeidet på Dikony i 2014

Det kan se ut som at Russland har det bra nå, alle TV-kanaler og media sier at den økonomiske situasjonen i landet endret seg til bedre side. Men hva er virkelig og rett?

Hver dag når jeg kommer på jobb til Dikony har jeg kontakt med mange familier og barn. Da forstår jeg virkelig at det som media sier ikke er sannheten. Situasjonen er merkelig. For eksempel: det ser ut slik at den sosiall støtte det samme som før, men priser på matvarer, boligkostnader, alle utgifter som må betales likevel har økt kraftig, og er mye høyere enn liten stund tilbake.

Lønner til ansatter i den offentlige sektor sier de har økt , men i virkelighet er de redusert mye. På den en side sier mundighetene at de har forenklet registrasjon system for flyktninger, men i virkeligheten har disse flytninger ingen sjanse for et normalt liv i det hele tatt (i hvert fall i Vyborg).

I dag bor 18 barn på Dikony (i forhold til at vi har bare 14 soveplasser). En slik situasjon har vi aldri opplevd tidligere. Når det kommer et nytt barn og du kommer inn i situasjonen, så kommer forståelse for at vi klarer ikke å nekte dette barnet plass, selv om vi ikke har mer plass. Dette på grunn av at forreldrene har mistet jobb, og de har ingenting å spise hjemme. Eller fordi foreldre har mistet sin bolig og barnet har bodd flere dager i et bud ute. På grunn av foreldre flykter fra krigen og håper for et bedre liv, men her får de det samme krig, bare skiftes navn på krigen og kalles dette som økonomikrig – krig for å overleve. På grunn av hvis vi skal ikke ta imot dette barnet, så kommer de på gata fordi de ikke har andre plass å gå.

I forhold med alt dette, vil vårt Fond Dikony på vegne av hver eneste barn og alle foreldre som får hjelp fra oss, takke Stiftelsen ”Hjelp til Russland”, alle medlemer i styre og personlig Steinar! Takker for deres tjeneste som er sikkert vanskelig, men har så stor betydning og er velsignelse for flere.

Tusen takk til dere at noen bryr seg om våre barn.

Med vennlig hilsen og beste ønsker,

direktør for Fond Dikony,

Viktoria Shutova

———————-

Fra Barnesanatoriet i Vyborg

Kjære norske venner!

Ære herr Steinar!

Sender dere en hjertelig hilsen fra alle våre ansatter og pasienter! Vi vil også vise frem vår takknemlighet for samarbeid i flere år ,og den uvurdelig hjelp som dere gir til oss!

På grunn av deres hjelp har våre pasienter på Barnesanatoriet i Vyborg har veldig god bolig forhold!

Men desverre har vi fortsatt store problemer og nødsituasjon på vår tuberkulose avdeling i landsbyen Sokolinskoe.

Der ligger pasienter med alvorlige formaer av tuberkulose. Fleste av de er asosiale mennesker som har aldri sett noe godt i livet sitt.

Vi ber dere virkelig å hjelpe dem, ber å hjelpe oss å bygge en vannkilde for å skaffe en normal vann.

Vi trenger:

1. Å bure en vannkilde koster: 3000 rubel for 1 meter. Vi trenger dypde på 80 meter. Så alt sammen blir 240 000 rubel.

2. Utstyr og materialer for selv kilde koster 230 000 rubler.

3. Arbeid på montering av maskiner til å bure og montering av vannrørsistem fra selv kilde til vår pumpestasjon koster 640 000 rubler.

4. Alt sammen både på material og arbeid trenges 1 110 000 rubel.

Vi håper virkelig på deres hjelp og bistand i denne saken!

Må Gud velsigne dere i alle deressaker og tjenester!

Med vennlig hilsen,

Hovedlege – Tatjana Nikitina

06.11.2014г

——————-

Kjære Steinar, god dag!
Takk for brevet ditt.

Takk for pengene som du har sendt til oss, men vi har fortsatt ikke mottatt dem. Når vi får pengene, vil vi umiddelbart varsle deg.
Steinar, på vår stat (vi er konsultert), kan vi ikke si noe sikkert. Vi mennesker er små og vi fikk ikke bestemme hvilke. Som for vanlige folk, har vi alltid sagt, og sier, at i Russland en rekke fattige mennesker er det ikke alltid mulig å finne en jobb, en pensjon er for lite. Vi vet ikke hvor rikt land. Men hvorfor, da, i et rikt land så mange fattige mennesker? Vi selv kan ikke forstå noe. Sannelig sier jeg!

Din hjelp er svært nødvendig for folk i Russland, og hvis du kan, hjelpe meg, vær så snill, russisk dårlig.

På denne tiden ga vi de pengene som du har sendt til oss for å hjelpe folk. I år 332 mennesker fått hjelp.
Folk stadig kommer og ber om penger, klær, mat.

Vi sender deg et brev, der folk blir bedt om hjelp. De skriver om sin vanskelige situasjon. Vi kan ikke sende deg alle forespørsler (det er mer enn 145 stykker). Du sparer fattige mennesker i Russland.
Vi ber deg Steinar, Mission “Hjelp Russland” og det norske folk ikke nekte å hjelpe vår region i Russland.
Vi takker for den hjelpen du har gitt våre russiske folk.

Takket være din hjelp, våre folk har mye støtte. Hver av disse menneskene, sier vi at denne bistanden fra Norge fra troende.
Dine personlige ord Nadezhda sender hver person når pengesaker.
ord:
“Denne hjelpen har kommet fra Gud, Gud elsker deg veldig mye.”

Vi ber for dem som ønsker å be for denne bistanden.

Guds velsignelser, lykke til i alle ting

Galina, Nadezhda “Lada”

Bibelen, Salmene, Ordspråkene 3-27.

Salme 45: 2 (Bibelen på russisk)

——————-

Kjære Steinar!

Raporter nå om de prosjektene som vi er med på:

1. Barnebyen ”Vårsol”.

På Barnebyen er vi ferdige med byggearbeid på budene. Jord for plen er rettet, alle steiner og søppel er ryddet, alt er forberedet til å så grass på våren. Drenerings grøfter dekkes med geogitter og blir ferdig til midten i november fordi vi ofte har dårlig vær, regn gjør slik at veggene av grøfter er glatte og vi må ha pauser til å vente på fint vær.

På Bedehuset forberedes vi til vinter sesong, regulerer oppvarmingsistem nå.

Vi ønsker å navne til dere et nytt problem. Innbyggere på Barnebyen klager over svært dårlig kvalitet på vann. Grunnen til dette er den sentral vannforsyning som er endret fra leverandøren. I vannet er det mye kalk, kalk som ødelegger all dyt utstyr på bader og kjøkkener. Dette ses tydlig nå også på Bedehuset. Der også kom kalkbelegg på alle sanitær utstyr og kraner. Vi kan ta prøver av vann, sende de til å analisere og få noen rekomendasjoner. Vi har teknisk mulighet å montere filterutstyr for hele Barnebyen inne i den Brannhuset fordi den hoved inngang for vann plasert der. Vi har tenkt på dette i begynnelse i tilfelle og har lagt inn denne muligheten i Brannhuset da har vi tegnet det.

2. Fabrikken på Barnebyen ”Vårsol”.

Utstyr som er finansert fra Stiftelse ”Hjelp til Russland” er levert, montert, tilkoblet og er forberedet til bruk. Nå har vi begynt å produsere de første grillhytter til å tilbude for market i Norge. På slutten av uke kommer et bilderapport om dette.

3. Eldresenteret i Taitsy.

Vi har fått spørsmål at vi kunne tenke oss å proektere en ny bygg for den Luhterske Eldresenteret for gamle mennesker og mennesker med funksjonsevne på grunn av elderen. I dag på territorium for Eldresenteret finnes et tomta som passer for bygg, før var dette et hus som var brent ned. Også er det stor nød for flere plasser på Eldresenteret, gamle bor veldig tett og flere som vil komme inn får avslag på grunn Eldresenteret har ikke flere sengerplasser. Territorium er passer for å bygge en nok så stor bygg.

Om situasjonen i Russland:

Putin selv har lagt rundt seg en tett ring av sine nærme embetsmenn, han også overbeviser med full kraft både inne i landet og ute i verden at Russland er omgitt med fiender som ønsker regimeskifte for Russland og at Russland skal falle seg.

I dag all ledelse i Russland består nesten bare ev de tidligere KGB-offiserer. Nå leder de slik retning at landet kommer tilbake til Sovjetunionen. Samtidig vil de ikke se etter behover for de vanlige, mest svakeste del av russisk befolkning, de bare ignorerer dem. Hva skjedde i de to årene?

1. Den demokrati og konstitusjonelt orientert opposisjonen er helt nedlagt og er fjernet fra den politiske feltet. Mange er satt in i fengsler eller står under etterforskning.

2. Det kommer ingen økonomisk rapport fra mundighetene og finnes ikke noen kontroll over budsjett. Alle lovlige og utøvende organisasjoner er ledet av Kreml og føler Kremls krav. Det kommer stadig nye fruktelige lover som passer ikke i det hele tatt med Grunnloven.

3. Militærbudsjett blir større og større, vi aldri hadde så store utgifter for militær i den nye historien før. Sosiale kostnader blir redusert på en rask måte.

4. Priser for alle produkter, på bolig, på bensin, strøm, medisinsk behandling stigger opp veldig fort og hele tiden. Etterspørsel etter arbeid er fallende. Bisness prosjekter slår seg ned, firmaer går i konkurs, folk forlater landet (de som kan). Offentlige tjenestemenn og ansatter i offentlige selskaper fikk anbefaling å stoppe sine utelandskereiser.

Dette er bare kort oversikt over det som skjedde i Russland i de to siste årene. Det tar mest påvirkning på de svakeste deler av russisk befolkning: vanlige mennesker, barn, pensjonister, invalider. Deres hjelp er svært viktig for dem.

Sergei og Konstantin

05.11.2014

———–