Gud er mektig !!


Gud er mektig!!

8 Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning. 9 Som skrevet er: Han strødde ut, han ga til de fattige. Hans rettferdighet blir til evig tid. 2Kor 9:8f

Vi skriver i dag 6. mai. I denne måneden skal Bibel – og Landbruksskolen og Farmen, som er en viktig praksis plass for studenter stå ferdig i Taitsy i Russland. Skal vi klare å betale for det som må betales nå, må Gud gjøre et stort under. I tillegg til at skolen skal stilles ferdig, må også utearealet bli ferdig, både omkring skolen og på deler av farmen. Dette kommer til oss i tillegg til driften av alle institusjonene vi driver fra måned til måned. Kan vi våge en aksjon som vi kaller «Aksjon ferdigstillelse av Bibel – og Landbruksskole og utearealet på Skolen og Farmen»

Blir mange med og tar et krafttak nå, klarer vi alt det som vi kjenner Gud har kalt oss til. Gud velsigne deg. God Helg.

Vil du støtte dette kan du bruke konto nr: 3080.32.71530

eller Vipps nr. 59695

Bilde av skolen: