Brev Arkiv 2012-2014


Brev desember 2014

Brev November 2014

—-

31.10.14.

God dag kjære Steinar!

Også sender vi en stor og gladelig hilsen til alle venner til Nytt Liv senteret og alle kristne i Norge som har åpne hjerter!

Vi håper virkelig og ber at Herren gir dere krefter, god helse og muligheter til å tjene Han på den beste måte – å hjelpe til de enkle mennesker som trenger hjelp!

Vi fra Nytt Liv er også rpøver å gjøre alt mulig til å tjenner Herren og arbeide for Hans rike og redde mennesker av narkotika. Vi takker dere mye for deres innsats i vår felles arbeid.

1. Vi er gleder oss veldig når vi ser at Dmitry Nikitin har et fint smil nå. Den forferdelig tannverk som han hadde før er borte nå, alle de utfordringer som han hadde i forhold med tennene sine er over oghan takker Gud og ber for dere! Nå jobber han som tjenner for Gud og mennesker endå mer og fraftige enn før! (også kan du tenke så glad kona hans nå!)

2. Sergei Razov fikk tilbake sin Ford etter renovering (han også smiler med norsk smil 🙂 han var så glad første dag at han kjørte hele dagen og når kom natten hadde lyst å sove inne:)

Denne Forden hjelper veldig mye til Nytt Liv senteret. Den kjører folk, varer, og skal kjøre veldig mye til Finland til å hente produkter og varer!
3. Gud vet hvor mange takknemlige bønner har sendt alle våre rehabilitanter og ansatte når kom vinteren og vi fikk de varme og gode varer fra Norge!

4. Våre søstre er veldig takknemlige for alle viktige ting de fikk fra lageret – strømper, hansker, sokker, jakker, sko!

5. Våre barn og ungdommer alltid venter på besøk av sine venner fra Norge, som alltid har med seg leker og noe søt og godt 🙂

6. Dima Fødorov (han fotballspilleren) var operert allerede, i neste uke skal faren hans hente han hjem til Kotly.

For denne gutten deres innsats i hans liv er en tydelig vitnesbyrd av virkelig Guds kjærlighet.

Tusen takk til Gud for dere!!!

Nå har vi er travelt tid – høsting! Vi ber og venter på fint vær til å plukke poteter, gulrøtter og alle andre grønnsaker som vi har dyrket.

Vi også holder på å gjøre vår senteret bedre, spesiell i bolig forhold fordi det er viktig for alle våre gutter og jenter. En av våre prosjekter er gulvet på Kotly i den hoved bygg. Gulvet i gangene og i samlings salen. Nå er der en betong gulv som er kaldt, grusomt, ser ikke ut og har så mye betongstøv at når beboerne går på gulvet så føler støv et med føttene inn på de alle andre rommene (selvfølgelig før var det enda verre). Men vi har veldig lyst å forandre dette, har tenkt mye på dette og våre byggmestrer har funnet en måte å gjøre det på – å dekke den med en spesiell dekking! Det blir vakkert, og behagelig og varmt! (nede står en kort pengeroversikt)
Vi ber virkelig å tenke på vår bønn og svare hvis det er mulig.

Sender Guds velsignelser til alle våre venner! Guds velsignelser og kjærlighet i familiene deres og arbeid!

Med kjærlighet i hjerter fra Russland – Nytt Liv

P.S. Alle rapporter fra Sergei Razov, Fødorov Dmitry og Nikitin vi skal forberede og sende til deg litt senere.

Sergei Razov

 

GULVET : den første og billigste variant:

1) Grunning med høy prosent impregnering – 150 liter x 37 rub. = 5 500 rub.

2) Finish flytesparkel for gulvet “Pobedit tm-12 fine” (25 kg i sekk)

regner cirka 1cm lag x 340 m2 = 204 sekk x 350 rub. = 71 400 rub.

2) Ровнитель для пола финишный “Победит тм-12 fine” (25 кг)

Finish lag:

3) grundling “level coat” 151 / m2 – 48 rub

4) finish lag “level coat” 251 / m2 – 90 rub

Alt sammen for finish lagй – 138 rub for 1m2 * 340 m2 = 46 920 rub

Totalt: 123 820 rub

P.S. Det er best å lage en gulv som vi kaller “bedrifts gulv” på det samme måten, men de koster veldig mye, hos oss det skal koste mer enn 200 000 rubler, så det passer ikke.
Nr 5 Nr 4 Nr 3 Nr 2 Nr 1 Nr 1 Nr 1

 

——————————-

Austevoll menighet

Kjære brødre og søstre i Jesus Krisus!

På vegne av Vyborg evangelisk-lutherske menighet vil jeg takke dere brødre og søstre i Austevoll menighet for den hjelpen vi igjen har fått fra dere. Disse pengene, som vi gjennom Steinar Harila dette året må i sin helhet gå til driften av menigheten. Våre utgifter i Peter og Paulus kirken (navnet på kirken) er blitt meget store. Av den grunn kom deres hjelp i rette tid. Dette året har våre varme utgifter steget kraftig. Dette året fikk vi for bare halv året regning for varmen over 200 000 rubler. I Euro blir det over 4000,- Så kom strøm som vi måtte betale for første halvår ca. 50 000 rubler, over 1000 Euro. Deler av varme regningen er enda ikke betalt. Vi vet enda ikke hvor stor regningen blir for neste halvår. Men vi venter igjen at prisene stiger. Av den grunn vet vi veldig godt at uten deres hjelp ville vi hatt det meget vanskelig med å klare å holde dette arbeidet oppe.

Menigheten prøver å samle inn penger til drift av menigheten. Vi har kirketorget, selger mat til gjester som kommer på besøk. Grupper som kommer og kjøper mat hos oss betyr mye for driften. Men dette rekker dessverre ikke til slik at vi kan klare driften. Vi er meget avhengig av hjelp fra andre land.

Vi får hjelp fra brødre og søstre i Finland. Men også denne hjelpen har det blitt mindre av de siste årene. Men vi forstår at de også har vanskeligere tider nå enn tidligere. Av den grunn er den hjelpen dere gir meget viktig for oss. Gjennom deres hjelp gjør vi det viktigeste arbeid som vår Frelser Jesus Kristus har kalt oss til – og vitne for andre mennesker om Hans store nåde og kjærlighet mot oss syndige mennesker. Gud i Jesus Kristus så i Nåde til oss og gav oss i gave håpet om et evig liv.

Det er dette Jesus Kristus kaller oss til å vitne om for hele verden, med omsorg for alle nasjoner og at de må finne tilbake til sine røtter, og sosialisert i menigheten. Det er vår kristne kirkes oppgave og kall. Det er dette vi prøver å gjøre her i Vyborg og dere der i Norge. På ulike måter, og med ulike muligheter men ETT i Kristus. Uten ham kan vi intet gjøre slik Han selv sier det o sitt eget ord i Luk. 17,10. «Slik skal også dere, når dere har gjort alt det som er pålagt dere, si: Vi er unyttige tjenere! Vi har bare gjort det vi er skyldige og gjøre».

Vi ønsker å gi alt ære til Gud og takke han for gode venner, brødre og søstre i Norge, som vil støtte oss i vårt arbeid her i Vyborg. Vi har lyst å takke dere brødre og søstre for den store hjelpen dere gir og for felleskap i arbeidet gjennom mange år.

Vi har også lyst til å takke spesielt stiftelsen «Hjelp til Russland» som i tiere av år driver dette viktige evangeliserings og omsorgsarbeidet her i Vyborg og i Russland. I mange år har dere kommet hit til Russland med det beste budskapet fra Jesus Kristus med Ord og med Gjerninger. Jeg kan si det bare fra min menighet, at det Ordet, vitnesbyrdet dere brødre og søstre i «Hjelp til Russland» har formidlet under ledelse av Steinar Harila, skaper dype spor i menneskers hjerter. Vi blir minnet om at; Gud elsker oss mennesker slik som vi er. Kristus sier ikke, du må først gjøre noe og bli et bedre menneske først da kan vi komme til Ham. Nei, Han tar imot oss slik som vi syndige mennesker er. Med syn, svakheter og sykdommer. Han elsker oss alle. Det var derfor han døde for oss på Korset, der han lot sitt Eget Hellige Blod flyte, Slik at vi kunne bli frelst fra våre synder, fra døden og helvetes makt, og sette oss fri fra alle vonde makter. Det er dette Steiner og mange andre brødre og søstre har vitnet om i sine egne vitnesbyrd og taler. Deres tro, liv og vitnesbyrd taler om dette. En slik forkynnelse bringer med seg stor velsignelse og blir værende i menneskers minne. Av den grunn holder vi dette arbeidet for veldig viktig og nødvendig. Men deres arbeid i kjærlighet vitner ikke bare med ord om Kristi Kjærlighet, men også med gjerninger. Det er i sannhet mange hjem i Vyborg og Leningrad fylke som er renovert med deres penger og hjelp. Jeg har spesielt lyst til å minne om den hjelpen vår menighet har fått de siste årene fra stiftelsen «Hjelp til Russland». Deres stiftelse har ved flere anledninger finansiert betydelige renoveringer, både innvendig og utvendig i kirken. Disse renoverings prosjekter var meget nødvending og i rett tid. På grunn av at da var kriken meget alvorlig forfalt. Mange ganger har deres stiftelse hjulpet oss da vi trengte det mest. Dere gav oss penger slik at vi fikk kjøpe og kunne betale for oss mange ting vi måtte ha for å kunne drive menigheten. Hjelpen var alltid nødvendig, Dette på grunn av at menigheten er en fattig menighet, som ikke er i stand til å betale utgifter som stadig vokser. Alltid når deres gruppe kommer og holder evangeliske møter i vår kirke har dere delt ut matpakker til alle som er i kirken. Jeg hører fra flere i menigheten at denne matpakken er dyrebar og verdifull og til stor hjelp for dem. Dette året har vi fått en viktig gave fra dere- Dere gav penger til kjøp av oppvaskmaskin, det ble til stor hjelp for damene som steller på kjøkkenet. Dere vet at det hos oss kommer grupper fra Finland, Russland, og dere har også spist hos oss mange ganger i vår kirke, da vet dere at våre medarbeidere på kjøkkenet har hatt et stort arbeid med å vaske for hånd. Nå letter arbeidet deres mye og de takker spesielt. Mange andre menigheter har også fått oppleve deres støtte og hjelp.

Jeg har særlig lyst å takke Steinar og hans kone Alfhild for det store arbeidet, som dere gjør her i Russland. Noen ganger kjennes det som om dere gir dere selv til dette Guds arbeid. Noen ganger er det lov å ta hensyn til egen helse (dette har vi omsorg for, særlig Steinar sin helse). Dere må tenke på dere selv også.) Deres arbeid er stort velsignet her og mye troens frukter ser vi blandt folket. Må Gud gi dere krefter, helse, tålmodighet og velsignelse i deres arbeid.

Til slutt har jeg lyst å takke dere alle brødre og søstre i Austevoll Menighet og stiftelsen «Hjelp til Russland». Steinar og Alfhild Harila for det store og viktige arbeid dere har gjort her i Vyborg og Russland og vil ønske å be for dere alle om rikelig Guds velsignelse over arbeid og familie!

Med ønske om Guds velsigning.

Vladimir Dorodnij Vyborg evangelisk- lutherske menighet.

Prost

——–

Kjære Steinar og Alfhild-
Ikke bare Løk får meg til å gråte

Da jeg var en liten jente la jeg merke til min mor gråt på kjøkkenet. Jeg trodde verden gikk mot slutten, men hun forsikret meg om at det var bare løk kutting som forårsaket så mange tårer .. jeg var ung, så jeg trodde henne! Men vi vet alle at tårene strømmet på av mange grunner.

Jeg jobber i et fabelaktig boligområde for barn som er i fare i Israel. Neve Michael (som betyr Michael paradis) tar vare på 300 gutter og jenter alderen 5-18 som ikke kan bo hjemme fordi det er for farlig. Disse barna kommer til vår dørstokk for de lider av alvorlig omsorgssvikt, fysisk og seksuelt misbruk. Noen ganger har de vært vitne til en de er glad blir myrdet, og det er tider når ingen er hjemme i flere dager for å ta vare på dem. Tenk å være en liten jødisk gutt eller jente, seks år gammel, og du kan ikke leve hjemme! Livet faller fra hverandre for så mange av våre barn og vår oppgave er å hjelpe dem å takle det. Våre dedikerte medarbeidere vil gi dem det livet som alle barn på jorden fortjener å ha. Dette er den jødiske måten.

Jeg har hatt det privilegium å være en del av Neve Michael i mange år. Det redder dagen min .. Jeg har felt mange tårer gjennom årene … og ikke bare fra å skrelle løk.

Det er alltid de små hendelsene som gjør inntrykk i våre hjerter. Som når seks år gamle Shlomi, kom til meg en dag med et svært alvorlig problem. Hans to fortenner falt ut, nå bor han på Neve Michael, og tannfeen vil ikke være i stand til å finne ham. Hun vet ikke at han ikke lenger bor hjemme.

Eller når jeg fikk klemmer fra en liten jente i krisesenteret på NM. Åtte år gamle Sari fortalte meg at hun elsker meg fordi jeg lukter som hennes mammas kylling-karbonader og god parfyme. Og så la hun til -Du vet jeg kan aldri kysse mamma igjen. Hun er død. Min far kvalte henne.

Disse barna trenger oss for å gi dem en sjanse til å lykkes og ha en vakker fremtid. Det er derfor vi setter pris på, utover ord, alt det du har gjort for våre barn. Du har gjort forskjellen!

Vi venter på deg til å komme og besøke oss i oktober. Igjen vil du føle den menneskelige kontakten som er til stede overalt .. Du vil være så stolt over at du har valgt oss .. Våre gutter og jenter er så heldig å ha deg .. May G-d velsigne deg daglig for hva du gjør!

Med kjærlighet og takknemlighet,

Hava og barna

———————

Les takkebrev fra Dima ved å trykke på link Takkebrev-fra-Dima-Nytt-Liv 2013

———————

Les takkebrev fra barnesanatoriet ved å trykke på link Takkebrev fra Barnesanatoriet Des 2013

——————-

Les takkebrev fra familien Glushkovy ved å trykke herTakkebrev-fra-familien-Glushkovy 2013

————–

Takkebrev

Til Stiftelsen ”Hjelp til Russlnd” ved Steinr Harila

Norge, Kristiansand

Kjære venner, Steinar og styre for Stiftelsen ”Hjelp til Russland”!

Vi vil takke dere fra alle våre hjrter for den stor hjelp som dere gir til hele regionen vår i løpet av 13 år. Mange millioner har dere lagt inn her til å hjelpe til russisk befolkning.

Et lite eksempel – bare i 2013 året gjennom Lada senteret har folk fått materiell hjelp på 1 200 000 rubler, også gjennom spesielle humanitære programmer på Lada senteret har mennesker fått hjelp på 840 000 rubler. Også deler vi ut stadig klær (for barn, men og kvinner) som kommer fra Norge; 2 ganger i året flere hundre får matpakker fra HTR; 2 ganger i året organiserer vi ”Suppekjøkken” for gatefolk og deler ut varm mat for alle sultne en måned i hver halv år.

Vil takke alle givere fra Norge for all hjelp og støtte! Folket i Russland er i stor nød endå.

Tusen takk for deres åpne hjerter!

Ønsker dere alle god helse, glede i familier og Guds velsignelse!

Med vennlig hilsen,

Fond ”Lada” (tettsted Sovetsky),

Invalideforbundet (tettsted Sovetsky),

Veteranyforbundet (tettsted Sovetsky)

og alle de som har fått hjelp fra dere

 

—————

RUSSLANDSTUR NOVEMBER 2013

November er kommet, 45 spente personer la i vei på busstur til Russland.

Første spenningsmoment er grensepasseringen mellom Finland og Russland. Her kunne vi risikere å bli stående i tolla i flere timer.

Stille bønner gikk opp til Gud. Og vi fikk svar i en rask passering. For i Vyborg visste vi at det satt mer enn 100 mennesker, invitert av Invalide forbundet og ventet på oss. Mennesker som er langt nede på rangstigen og lengter etter litt oppmerksomhet og en mat -pose, -etter å få høre evangeliet om Jesus og ta imot Han. For de har liten mulighet for å komme under forkynnelse ellers i året.

Det er mange besøk som gjør inntrykk. Nytt av året var besøk på «Dikony», et lite barnehjem med 13 gatebarn. Deres økonomiske grunnlag er blitt borte, og de stod i fare for å bli kasta på gata. – Ingen penger – ingen hjelp. Ei flott, ung dame er leder der, en resursperson på flere områder. Hjemmet er økonomisk tatt inn under «Stiftelsens vinger.»

I fjor fikk vi melding om ei dame med en sønn på 11 år som bodde i et falleferdig uthus ute i skogen. Gutten måtte gå flere kilometer til buss for å komme til skole, og han hørte ulvene hyle i nærheten. En helt uholdbar situasjon. Det ble satt i gang arbeid med å skaffe dem leilighet i byen. Det lyktes fort, og de fikk komme inn før jul i fjor. Vi møtte igjen Oxana og sønnen, og det var godt å se at de hadde det bra og vite at denne gutten nå har trygg skolevei, uten fare for å bli ulvenes rov.

Fint var det også å komme til barnebyen, se husene bli bebodd, og det store bedehuset, (all huset) skyter opp og nå er klart for innvendig arbeid. Det skal bli fint med innvielsesfest i juni !

Ønsker samtidig Ei Velsigna Jul og et Rikt Nytt År til alle turdeltagere og alle dere andre som støtter arbeidet.

Hilsen Kjerstin

———–

Hallo Steinar Harila og komiteen ‘Hjelp til Russland’
Det er en mann fra Russland som skriver til dere, som for tiden befinner seg i fengsel. Jeg har hørt om dere og deres gode gjerninger, og deres godhet. Jeg henvender meg derfor til deres sjel og hjerte…
Det har seg slik at jeg har bare 11 mnd igjen av soningstiden. Jeg har ikke noen slektninger eller nære venner i friheten som kan støtte meg i en vanskelig situasjon.
Jeg trenger sårt noen saker. Vær så snill å hjelp meg!
Det har seg slik at jeg vil bli frisatt i januar 2014. Her er det veldig kaldt på den tiden av året og jeg er redd for min helse siden jeg er syk med ‘ВИЧ’ og det er farlig for meg å fryse og få influensa. Jeg trenger varme klær: som varme sko og sokker, dunjakke, genser, votter, lue osv.
Hvis dere kan hjelpe meg så la meg få vite det og jeg skal sende dere min klestørrelse. Tilgi meg for at jeg skriver dere. Jeg ber inderlig for dere. Gi meg håp om et normalt menneske liv. Om dere kjenner på menneskelig godhet da ta kontakt med meg. Jeg venter på svar.
Med hilsen
Peshehonov Dmitrij Sergeievitj
Kirovskaya oblast
Posjolok Sorda
Gky-IK 29
612805

——–

Kjære Steinar, det er en mann fra Russland som skriver til deg. Jeg har fått vite at dere har et senter i Norge som hjelper slike som meg og bestemte meg for å skrive til dere. La meg først skrive noen ord om meg selv. Jeg er 39 år gammel. For tiden sitter jeg inne. Har ikke lenge igjen å sone. Selv om jeg ikke har hatt hell så langt, har jeg ikke mistet motet. Jeg tenker at alt vil gå godt med meg i livet. Det har seg slik at jeg fant Kristus sent i livet. Da jeg begynte å lese evangeliet, har det åpnet seg for meg et helt nytt liv. Jeg har allerede begynt å gjøre om flere ting i livet mitt. Jeg har også begynt å lese litt om ortodoksien. Det er ganske interressant. Livet mitt har vært sådan, at jeg har vokst opp på barnehjem. Jeg har slekt, de har alle sine familier.

Steinar, Jeg vet ikke hvordan jeg skal få sagt dette, men mitt behov er følgende:

Jeg ønsker å be dere om å hjelpe meg med noen saker. Jeg har ingen andre å henvende meg til.

Jeg har skrevet til andre fond, også til russiske, men uten noe resultat.

Jeg vet selvølgelig ikke om dere har noe mulighet til å hjelpe meg , det vet bar vår Herre. Vil bare håpe at dere vil svare meg. I september måned i år skal jeg bli satt fri. Flott om dere kan sende meg noen saker for denne sesongen. Her er min størrelse. Høyde: 1,59 meter, sko str. 39, Og om dere har mulighet et par briller med styrke: -0,75 og -1,0

Jeg har veldig behov for hjelp

Min adresse:

Severjanin Andreij Vadimovitj

Rossija

Sverdlovskaja Oblost

G. Krasnoturinek

FKY IK-3 Otrjad

624445

Vi har det kaldt her i Russland nå, her ved Uralfjellene på denne tiden av året. Dere har det kanskje like kaldt som hos oss. Si meg Steinar, hvilke andre oppgaver har dere på senteret? Skriv meg er du snill, jeg vil så gjerne høre fra deg. Jeg skriver med klostrene i Russland. De hjelper oss med litteratur og Guds ord. De hjelper oss der de kan.
Jeg ber for alle de troende som hjelper på senteret.
Skriv meg er du snill!
Andreij

————–

Hilser dere kjære dere i komiteen “Hjelp til Russland”. Jeg henvender meg til dere i bønn om hjelp, siden jeg har sittet mange år i fengsel og har ikke noen igjen av mine nære og slektninger.
Jeg ber dere inderlig om å hjelpe meg. Jeg ber dere sende meg klær før jeg skal bli satt fri.
Det er i vinter jeg skal bli satt fri, jeg har ingen andre å vente hjelp fra. Mitt håp står til dere.
Min størrelse: høyde: 178 cm, vekt: 76 kg, størrelse klær: 50-52 sko:43
Jeg vil være dere inderlig takknemlig for hjelpen, måtte Herren bevare dere. Mitt håp står til dere. Hjelp meg er dere snill!!
Sergei Fjodorov
Min adresse: 612805
Kirovskaja oblast Verhnekamskij raion
Posjolok Sorda FKY IK 29
Otrjad N 5
Fjodor Sergei Nikolaev

Til komiteen ” Hjelp til Russland”
Omstendighetene har gjort det slik at jeg ser meg nødt til å henvende meg til dere for å be om hjelp. Det har seg slik, etter at jeg har sittet inne i 8 år, er det ingen nære mennesker igjen og jeg kan ikke vente noe hjelp fra noen lengre.
Jeg ber dere om å hjelpe meg med klær til min frifinnelse. Jeg blir satt fri den 22.02.2013
Min klestørrelse.: høyde 175cm, klær 52, sko 42,
Jeg vil være dere inderlig takknemlig for deres hjelp. Må Gud bevare dere.
Med respekt:
Zaitjev Evgenij Viktorovitj
Adresse: indeks 612805
Kirovskaja oblost, Verhnekamskij raijon, posjolok Sorda, FKY 01K-5
IK-29 Otrjad N 5, Brigada N 53

————

Kjære Alfhild og Steinar

Snart skal vi feire Hanukka- lysfesten.

Våre barn kommer til oss fra mørke. De har gjennomgått så mye vondt. Det er vår jobb å bringe dem lys og til å gi dem grunn til å smile og til å leve.

Dere er med og gir dem lys og håp slik som de er i behov av.

Gud velsigne dere.

Hava

 

Desember 2012.

Siste nytt.

På Neve Michael erfarer vi mirakler hver eneste dag. Vi har barn i risikosonen som kommer til oss. De har vært misbrukt og er nedbrutt. I takknemlighet til dere og til vår profesjonelle stab har vi fått se at barna mot alle odds kommer utav traumer fra fortiden.

Disse barna som har blitt tatt vekk fra sin egen familien av Velferdsdepartementet og sendt til barnebyen Neve Michael. De har vanskelig for å snakke når de kommer. I mange tilfeller trekker disse barna seg tilbake og er stille i lang tid etter at de har kommet til krisesenteret vårt.

Gili, ei flott jente på 10 år, bodde med dårlige foreldre sine sentralt i Israel. Hun hadde blitt slått fra hun var 6 år. En av lærerne på skolen hennes la merke til at jenta noen ganger hadde røde merker i ansiktet og på armene. Når hun ble spurt om hvorfor hun hadde merkene svarte Gili at hun hadde falt eller at hun hadde slåss med andre barn.. Læreren kjente Gili veldig godt og læreren kunne ikke forstå hvorfor sånn ei flott samarbeidsvillig jente som hadde mange venner begynte å slåss med mange. Hun la merke til at Gili aldri hadde vært i konfrontasjoner på skoleplassen.Merkene bleknet og læreren sluttet å stille spørsmål.

Jentas dominerende mor hadde fortalt henne at bare mødre og fedre alltid vet hva som er best for barna sine.. Hun fortalte henne at hvis hun oppførte seg fint ville merkene i ansiktet forsvinne. I begynnelsen var Gili tilfreds med det. Men så hva enn hun gjorde så fortsatte det å komme merker fram på deler av kroppen som ikke var synlige. Og slagene fra straff førte til at hun ble stille.

Dette holdt på inntil en natt en nabo overhørte slag og at en ung jente som skrek og ropte på politiet. Kort tid etter kom en kvinnelig sosialarbeider og så på de skjulte merkene på kroppen hennes. De foretok en nødvendig konklusjon.

Gili kom til Neve Michael for fire år siden. Merkene har blitt mindre, men de emosjonelle slagene som hun har fått vil smerte framover.

Dere er en partner for å gjøre et mirakel i hennes liv. Det er å gi helse og et trygt liv.

Bygningene

Arbeidet pågår og vi er lykkelige for det. Velferdsdepartementet er klare til å sende oss flere barn straks arbeidet er fullført.

I et uthus på randen av sivilisasjonen….

bor en mor med sin sønn, en 5-klassing. De kjemper for å overleve.

Vyborg 2012 nr 3

 

 

Utdøende landsbyer, tidligere militære byer, tettsted, forlatte statseide foretak- som statlige storgårder, fabrikker og andre lignende foretak som i sin tid gav arbeid og næring til menneskene i nærområdet, er ikke et sjeldent syn i landet vårt. Det er heller ikke få av disse i vår egen region, Vyborg.

Avisen vår skrev nylig om steder hvor livet var fryktelig vanskelig pga mangel på de mest elementære ting i livet. Det er ikke noe kjekt når en ikke har baderom, eller når skoler og klubber stenges, ja når hele samfunnet legges ned.
Vesjevo -3 er kanskje det tristeste stedet på kartet i Vyborg regionen. Det er nok å se stedet en gang, ellers forstår en ikke at Russland befinner seg i det 21-århundre. Landsbyen, som befinner seg, noen kilometer fra hovedåren som går til Zhitkovo, har en vei med dype gjørmehull som går igjennom skogen. I mørketiden er det ikke trygt å vandre der – det fins ulver.

Om vinteren er det selvfølgelig ingen som ploger veien og det finnes ingen mulighet å ta seg til hovedveien.

I noen stuer, som tilhørte slåttfolket engang i tiden, 2 toetasjesmurhus uten dører, som ikke ser beboelig ut- der bor det mennesker. Det er utedo, man fyrer med ved, som en selv har hentet fra den nærliggende skogen. Det finnes ikke engang en butikk, et legekontor eller et felles badehus. Som en vits, står det en telefonboks midt på gaten

Innbyggerne ble gitt noen plastkort som en skulle kunne ringe med. Men de eldre menneskene klarte ikke finne ut av dette og puttet likegodt plastkortene under gulvbelegget på kjøkkenet. Man vet jo aldri, en kan jo få bruk for dem en dag…

I Vyborg regionen er sport veldig viktig. En eller annen gang i Vesjevo 3 har de spilt fotball. Dette minner en sundrevet målnetting oss om, som henger ned fra noen trepåler. Uansett, hva skal en med en fotballbane eller en skole eller klubb? Her er det bare 32 mennesker som bor, bare halvparten av dem fast, og unge mennesker finnes det praktisk talt ikke. Det er bare et barn i landsbyen. Bare en gutt! 5-klassingen, med navn Daniel.

Ekatarina Dasjkovskaja, representant fra Gontjarovskaja utkantstrøk, fortalte at han bor der med sin mamma- i et uthus.

Det var dette som var grunnen til at jeg dro til Vesjevo – 3. Jeg trodde først at dette var en overdrivelse, at uthuset egentlig var et hus som bare ikke hadde alle fasiliteter. Eller jeg fryktet det som verre var- en demonstrativ oppførsel fra morens side, eller en vanskelig personlighet.

Det jeg fikk se, gikk over all forventning. Uthuset- var et uthus, sant nok med vinduer, en trebygning ca 2 meter høy. I en liten ”inngang”-sto bakerovnen og annet kjøkken utstyr. Rommet var omtrent 6 kvm. Det hadde plass til 2 senger, en pult med en datamaskin, hvor barnet gjør leksene sine og på veggen hang det et fjernsyn. Det var rent og koselig, etter forholdene. Daniels mamma, Oksana Nebjesnaja, er en ung kvinne, velvillig og energisk.

Vyborg 2012 nr 2

 

Hun arbeider i Vyborg og gjør alt for å oppdra barnet. Han er kledd og har mat, til og med en datamaskin. De frykter vinteren. De kan bare varme seg ved ovnen. De tynne veggene klarer ikke å holde på varmen

Vyborg 2012 nr 1

Når jeg spurte Oksana hvordan hun befant seg her, så svarte hun bare – jeg ble født i denne landsbyen. Ved siden av står barndomshjemmet, hvor hennes bror bor. Det er ikke noe bedre der, som også gjorde sitt til at Oksana flyttet inn i uthuset. Dette valget er enkelt og greit en vilje og en lyst til å skape et noenlunde godt forhold for barnet.

Administrasjonen i Gontjarovskaja bekreftet at Oksana Nebjesnaja står i kø, siden 1. April 2010, for å få en bedre levestandard. Hun er nummer 49 i rekken. Det bygges ingen hus og sist år, var det 2 familier som fikk leiligheter. Det er klart om køen skal gå i et slikt tempo, så vil ikke mor og sønn se noe til et nytt bosted i den nærmeste fremtid.

Jeg tror ikke man kan snakke om å høye ”levestandarden” i dette tilfellet. Det finnes jo ikke noe hus, bare et kummerlig uthus. Situasjonen er spesiell, det passer ikke å snakke om familiestøtte i dette tilfellet.

En arbeidende kvinne, enslig, men som ennå ikke har mistet håpet. Nå når sønnen går inn i ungdomsalderen så trenger hun så sårt denne hjelpen.

Og som de sa på telefonen i Gontjarovskaja administrasjonen- det finnes ikke noen ledige bosteder i landsbyen.

Alikevel så mener Ekaterina Dasjkovskaja at der skulle ha vært en ny undersøkelse, for i Vesjevo landsbyen finnes det flere tomme leiligheter. Men det er ingen som regner med disse: De som bodde der er døde, noen var privateide og andre kommunale. Men for at det skal skje noe, trengs det en administrativ vilje og et menneskelig ønske om å hjelpe denne kvinnen og hennes barn, som er glemt i et ”bjørnehi” som kalles Vesjevo-3
Forfatter: Jelena Vinokurova

——–

280 Barn på Neve Michael barnebyen trenger din støtte.

På Neve Michael barnebyen i Pardes Hana Israel, gir de et trygt sted for over 280 barn i fare som ikke kan bo hjemme fordi de er i fysisk og følelsesmessig i fare.

De gir mat og klær, utdanning, og et varmt familiemiljø til barn som ble brakt til døren i en alder der de er veldig usikre og under traumatiske omstendigheter.

Neve Michael barnebyen er det eneste barnehjem i Israel som har alle de profesjonelle tjenester på ett sted for å ta vare på våre barn. Barna trenger ikke å bli tatt fra sine kjente og trygge omgivelser i Neve Michael for å få behandling.

Neve Michael mottar barn fra fylte 4 år til til fylte 18 år. På denne måten kan brødre og søstre bo sammen og barna føler virkelig at Neve Michael er et hjem. Regjeringen sender de barna som har lidd mest og som trenger den beste hjelpen dit fordi de har et så god faglig omdømme.

Neve Michael har: 24-timers beredskap og et krisesenter som mottar barn i nød. Familieenheter gir barn kjærlighet, varme, støtte og stabilitet som de mangler i deres unge liv på stedets barneskole. Det er også et dagtilbud med helsehjelp som også tjener vanskeligstilte barn i området, Skreddersydd terapi senter for å møte de individuelle behovene til barna. Famileterapi for familier i området og Israels første krisesenter for tenåringsjenter.

Barna blir veldig glade når besøkende kommer for å være med dem. Det viser at det finnes mennesker som bryr seg om dem, fordi foreldrene har skadet dem. Kom og arbeid frivillig i Neve Michael og se selv hviket fantastisk arbeide som gjøres for å hjelpe barna i Neve Michael.

Oppdatering av prosjektet.

Vi trenger din støtte for å hjelpe Neve Michael med en familie enhet i bygningen Kastel som ble bygget forover 40 år siden. Vi trenger å renovere det 310 kvadratmeter av bygget innvendig og å legge til ytterligere 390 kvadratmeter. Etter at tilbygget er lagt til den eksisterende bygningen, trenger vi å male den gamle bygningen for å matche den nye. Bygget skal være hjemmet til 30 personer: Huset til foreldre og deres barn, samt 2 vernepliktige jenter (hæren jenter), en rådgiver og 20 barn. Hele prosjektet koster 1,000,000. Dollar. Vi har fått en donasjon på 500.000 dollar fra en privat stiftelse, 100.000 doller fra velferds avdelingen og 150.000 dollar fra private givere. Og du har lovet å gi oss 250.000 dollar.
De søte, uskyldige barna velsigner dere og takkar. Takk for din fantastiske donasjon. Vi trenger fortsatt å samle inn penger til utstyr og for møbler også. Dette vil koste 260.000 dollar.

Du bør vite.

Neve Michael mottar midler fra Institutt for velferd hver måned for hvert barn som krysser vår terskel. Det er en stor forskjell mellom det beløpet vi mottar og den faktiske beløpet det koster per barn. For eksempel gir den israelske regjeringen NIS80 (22 dollar) per barn per måned for psykologisk behandling. Det er absurd å tro at vi kan hjelpe våre barn å bryte den onde sirkelen av nød basert på statlig finansiering. Mottatt beløp per barn i måneden er 1295 dollar. Våre faktiske utgifter per barn i måneden er 1695 dollar.

Forskjellen er 400 dolalr pr måned pr barn.
Det er 4800 dollar pr barn for et år.
Total kostnad for ett år: 400 dollar x 280 barn x 12 måneder = 1,344,000 dollar.

Vi trenger å samle inn 1.344.000 dollar i året bare for å dekke det grunnleggende og driftskostnader.

Her er fakta:
Vi mottar 20 dollar i måneden pr barn for terapi
Vi mottar 15 dollar i måneden pr barn for opplæringshjelp
Vi mottar 12 dollar i måneden pr barn til klær
Vi er avhengige av folk til å hjelpe oss.
Uten din hjelp kan vi ikke betale psykologer som hjelper å helbrede våre barn.
Uten din hjelp kan vi ikke betale lærerne som hjelper våre barn med lekser.
Uten din hjelp kan vi ikke kle våre voksende barn.

Vennligst fortsette å hjelpe våre barn å ha et bedre liv.
Under sitt besøk i Neve Michael, tilbrakte Steinar og Alfhild timer og vandret rundt Neve Michael og lærte om Neve Michael.

Jeg fikk vist dem en annen bygning i forferdelig tilstand at vi trenger hjelp med også.
Jeg føler at Gud har besvart våre bønner og har sendt disse fantastiske menneskene til oss som hjelper oss med å gi barna det livet hver gutt og jente fortjener å ha.
Vi sender deg vår kjærlighet og velsignelser.

Hilsen

Barna og ansatte ved Neve Michael.

——————–

Kjære gode venner!

Jeg har slik behov for å takke alle dere som har vist så stor omsorg for arbeidet vi får delta i, av Guds Nåde. Takk at dere også husker på oss i deres bønner.

Vi hadde en utrolig sterk og utfordrende tur til Russland, der vi fikk ha flere evangeliske møter, mange gav tilkjenne at de ønsket å følge Jesus på himmelveien. Vi fikk åpne barnebyen «Vårsol» med Guds Ord og bønn.

Deretter reiste Alfhild og jeg til Israel og fikk samtaler om renovering og utbygging av barnebyen Neve Michael. Der fikk vi være med på en Bermitsa (konfirmasjon) fest. Hun som ledet denne store festen var en ca.12 år gammel jente. Hun hadde bodd på Neve Michael fra hun var 6 år. Som 6 åring så hun far drepe sin mor. Nå ledet hun festen som en moden jente. Vi opplevde at Gud ledet oss inn i store oppgaver som ligger hans hjerte nært og kjært.

Takk igjen.

I høst skal vi ha noen turer som jeg har lyst og nevne.

Israel og Netanya: Bibelferie i Bibelens land fra 9. – 19.oktober. Her er det muligheter for å forlenge turen for de som ønsker det. På denne turen skal vi bruke en dag på Neve Michael. Da skal dere få bli bedre kjent med prosjektet og dette utrolig gode stedet. Barna vil ha program for oss. Vi får også besøk til vårt møte på hotellet fra Neve Michael. Også andre spennende besøk håper vi på.

Nå er det tid for påmelding om du skal bli med.

Påmeldings skjema finner du på: www.fokusreiser.no

Tlf. 38 12 56 60. fax: 38 12 56 61

Så har vi en ny tur med hjelpesending til Russland 16.-25. nov. Der er enda noen få ledige plasser.

Til vinteren har vi en ny tur til Eilat: 28. februar til 14. mars 2013.

Denne turen er en ferietur som varer i 15 dager. Vi har daglige tilbud om bibeltimer og møter.

Det blir muligheter for utflukter til mange spennende steder og mål.

Det er her hvert å merke seg at flyselskapet (SAS) har satt krav om påmelding før 20. oktober.

Fokus har da gitt et tilbud om 500,-kroner i rabatt for de som melder seg på før 15. september.

Vi bor på Nova Hotell der vi har bodd de siste årene. Alle bor på suiter med to rom og en liten kjøkkenbenk. Vi har frokost og middag felles og dette er inkludert i turprisen.

Dersom du bestemmer deg før 15. september er det penger å spare på det.

Det hadde vært veldig spennende og godt om du ble med på noen av turene våre.

Mvh

Alfhild og Steinar’

————-

Kjære Alfhild, Steinar, Stiftelsen “Hjelp Russland”, alle norske venner, god ettermiddag!

Hilsen til dere alle og beste ønsker fra Russland.
Fra tettstedet Sovjetski. Vyborg distriktet, Leningrad-regionen, fra personalet Sosialsenteret “Lada”
La meg starte med et brev av takknemlighet til deg for at vi kan få arbeide gjennom “Lada”. I forbindelse med dette har vi muligheten til å hjelpe mennesker som er i en svært vanskelig situasjon. Takket være Norge, dets folk, kristne og din organisasjons formål “Hjelp Russland” i 11 år, overlever folk med din hjelp. De som trenger det får av “Lada” mat og klær. Det har vært situasjoner der de gamle mennene i 2-3 måneder ikke mottar pensjon, levde av skogens grøde (samle sopp og bær), og nestekjærlighet.
Etter krisen i Russland, forverret situasjonen seg. Bedriftseierne begynte å redusere i små bedrifter, folk var praktisk talt uten hjelp til å eksistere. Det ble veldig vanskelig å leve for mennesker. Vi vil gi deg et eksempel: I et sovjetisk tettsted med en befolkning på 8700, var der bare en eneste papirfabrikk, der hadde 2500 mennesker sitt arbeid. Nylig skiftet ledelsen produksjon, som et resultat av den , ble det bare 500 mennesker igjen. Andre ble permittert. Dette tallet falt, og en alenemor, som har et mindreårig barn som er avhengi av mors inntekt, befinner seg i vanskelige situasjon. Hvert år håper folket på det beste, men dessverre, situasjonen er i endring til det verre for folk som ikke er rike.
Befolkningen trenger virkelig støtte, og takker for hjelp fra folk i Norge. Penger til russiske familier er veldig viktig . Folk formidler takknemlighet til de norske familiene som deltar i programmet “Adopsjon”- oppdraget , “Hjelp til Russland” og dens leder Steinar Harila.
Til alle dere og deres familier ønskes god helse og suksess i alle deres bestrebelser og velstand i landet Norge. Takker igjen for hjelpen!

Direktør for veldedighet fond “Lada”,
Galina Safonov, og hele personalet fondet “Harmony”.

Matteus: Kapittel 6.

———

Agape 14 02 12

Kjære Steinar,
Nå er det vinter på Agape. Her er massa snø og veldig kaldt. Våre barna er friske. På Agape er det varmt inne, så vinteren kunne ikke gjøre noe vanskeligheter for oss. I dette året det Barnas favoritt spill denne vinteren er ishockey.
Nå organiserer vi datamaskin klassw med WF og Nett. Håper at våre barna snart kunne ha kontakt med deg direkte fordi datamashiner har Skype programm. Alt dette er mulig bare på grunn av hjelp fra deg og dine venner. Minner alle dere ofte og venter på vårt møte i mai.

Klem fra Vasily

 

Brev 3 2012

 

Ære medlemer i styre av Stiftelsen ”Hjelp til Russland”
Kjære brødre og søstre!
Alle ansatter på Gamlehjemmet i Taitsy, også alle beboere her: invalider og ensome gamle mennesker takker dere for den hjelpen som dere gir til vårt Hjem.
Vår Gamlehjemmet var bygt i 1992 året og fra 1993 har vi begynt å få inn mennesker, mange gamle fikk fastplass å bo. Så opp til 2006 året hadde vi en samarbeid med sosialkomite i Gatsjina distrikt, så staten har betalt en del av våre utgifter slik: lønn til ansatter og drifts penger.
Men fra 01.01.2006 året stats politikk var forandret og vi har mistet finansering fra stat, Ingrids kirken var det vanskelig å finansere Gamlehjemmet i full volum og da kom vanskeligheter til oss.
Vi takker Gud for at det finnes mennesker som kjenner Gud og hjelper til de som er i nød.
Vi har bedt til norsk stiftelsen ”Hjelp til Russland” og der traft vi mennesker som hadde lyst å svare på vår rop og nød.
Biskopen av Ingrids kirken Arre Kugappi takker dere for hjelpen, for alle de gode ting som dere gjør, ønsker alle Guds velsignelse!
For i dag hos oss bor 28 mennesker, de også trenger åndelig bistand, så deres besøker altid gir dem håp og tro. Vi venter på dere veldig alltid, for oss hver deres besøk er en fest: vi venter på deres sanger og Guds ord.
Våre gamle får god mat for deres hjelp. Også takker vi veldig for all gumanitør hjelp: klær, sko, sengetøy, medisine ting. Vi trenger dette veldig. Også takker vi for hjelpen som får våre ansatter!
Vi håper at vi skal samarbeide sammen med dere, dette er viktig for alle kristne – å kjenne Gud på denne måte. Vi skal sammen hjelpe til mennesker som har det vanskelig, og håper at gud skal velsigne oss for dette arbeid videre til at skal hjelpe flere ensome gamle mennesker.
14.02.2012г.
Biskopen av Den Evangeliske-Luterske Ingrids kirken i Russland:
Kugappi Arri Matveevij
Direktøren av Gamlehjemmet:
Mirja Vypiralenko

—————
God dag Steinar, styremedlemer og alle norske venner!
Det tar mange timer til å beskrive situasjon her i Russland full og av alle sider. Dere sikkert hører selv mange vonde nyheter fra Russland. Vi skal bare prøve å beskrive kort og direkte det som er i forhold med vårt og HTR sitt arbeid her i landet slik vi ser situasjonen.
Til tross for de store reserver av hydrokarboner og andre naturlige resurser ekonomisituasjonen i Russland er forsatt vanskelig og forverret seg i hver måned.
Den demografiske situasjonen i landet er virkelig forferdelig, hver år Russland mister omtrent 1 million mennesker. Staten har gått veien for å minimisere sosial støtte til befolkningen, gjøre endå mindre enn før. For eksempel: den nok god lønn er omtrent 500 euro, men i slik lønn folk må betale utgifter for leiligheten, strøm, telefon, barnehage eller skole (som er i hoved sak betales nå av foreldre) – alt dette tar 30 – 50 %. I denne situasjon mennesker med ikke store intekter eller de som har mindre lønn og to eller tre barn kommer til bo under fattiglivs linje. Endå verre har familien med flere barn. Så de mennesker som vil adoptere barn gjør en bedrift.
I denne samenheng det arbeid som gjør her Stiftelsen ”Hjelp til Russland” er vanskelig å regne. Det er så stort. Det redder disse mennesker, de som vil ta barn av vanlige stats institusjoner og redde dem av sulten. De tar stor vekt på seg, fordi i landet vårt selv betaling for kommunaltjenester er grusomt tung byrde.
Derfor planlagt byggelse av en liten fabrikk som skal lage moduler for hus-bygging er en gjennombrud. Dette vil skape arbeidplasser med nok god betaling for arbeid. Det er merkelig, men i landet vårt lønn i anleggsektoren er høyere enn i andre, men samtidig tilbuder og alle komunikasjoner på arbeidsmarkedet er vanskelig og komplisert. Slik at mange arbeiderer (spesielt de som jøbber ikke fast men fikk engangs jøbb) møtter det faktum at de er ofte bedratt, og får ingen betaling for sitt arbeid. Så slik fabrikken som HTR vil bygge og gi til fima Master for leie kan bli en ny mulighet for mange. Den fabrikken skal ha en moderne maskiner og utstyr, skal lage sine produkter på en ny og moderne teknologen og sikkert kommer å konkurere og vinne på den anleggmarkedet her i område fordi mange av slike selskaper bruker framdeles den gamle måte å bygge på.
Gatsjina område er provinsen slik den største del av landet. Og mennesker som bor i provinsen mangler sosial kommunikasjon, omsorg og åndelig liv. Mennesker er stengt, de slår inn på seg selv, og mest parten av sin tid kommuniserer bare med TV og alkohol. TV ødelegger dem endå mer, fordi fra sjermen i den moderne Russland søles bare blod, banneord, propaganda av urettferdig berikelse, penger og seksuelle muligheter.
Under disse forholden bestemmelse av HTR å bygge et Bedehus er kjempe aktuell og viktig. Vi ser på denne saken som på et prosjekt med store gumatitær og åndelig betydninger, prosjekt som har ubegrenselige verdier. Det huset skal bli et senter som skal innkalle folk til Gud, skal lage de gode kommunikasjoner mellom beboere på Vårsol, skal hjelpe barn som kommer til å bo på Barnebyen adoptere seg i dette livet og i samfunn, hjelpe alle å komme til troen. Vi tror fast at Guds ord som skal bringes på møter på Bedehuset skal hjelpe barna i den ny Russland å bli kristne mennesker og realisere seg i den ny verden.M

ed vennlig hilsen og beste ønsker,Mast
Konstantin, Sergei og Sveta

——————–
Kjære Steinar!
Kjære norske venner!

Stor hisen fra alle våre ansatter og barn som er bor på vårt sykehus på undersøkelse og behandligs kurs!

Barna trives kjempe godt i de nye fantastiske fine forholder på den nyoppysing VI etasje! Barna er veldig lykkelige! De ser ut så glade og lykkelige, vi aldri så så mange smiler da har de bodt på III etasje!

Også de er mye mer lydige nå! Prøver å hjelpe til voksne på alle måter og krandler nesten ikke med hverandre! Dette er et under! Slik god og vakker forhold som barna bor nå forandrer dem.

Og alt dette skjer bare på grunn av deres uvurdelig hjelp og bistand!
Deres omsorg gjør mennesker bedre, fyrer opp kjærlighets bål i hjerter, hjelper oss å bli medmennesker og passe på hverandre!
Vi er veldig takknemlige for dette! Må Herren velsigne dere!
Når dere kommer hit så kan dere se på alt dette selv.
Vi desverre har endå noe vanskeligheter, så hvis dere kan hjelpe oss litt til, dette kunne være kjempe greit for oss.
Vi trenger veldig neste ting til Barneavdeling:
– 3 små barnasbord med stoler for barn fra 2 til 4 år;
– rol-leker (spiller) for barn;
– små TV til barnarom (10 stikk);
– en reiseseng;
– en håndkletørkeagregat (av vann) som henges på vegg;
– persienne til spiserom, lekerom (6 stikk) og til gymsalen (sal for behandling-medisinsk fisisk kultur – 11 stikk);
– 2 vannstøvsøger (kraftige);
– 2 elektriske vannkoker;
– 4 telefonapparater;
– blomsterbøter (12 stikk i hvit farge og 10 i lysebrun farge);
– fastning for TV (stor);
– en kopimashin

Beklager at vi plager dere igjen, men dere vet at vi har ingen støtte til slike ting fra stat.
Vi venter veldig når dere kommer på besøk igjen og gleder oss alltid til våre møter!

Med ære, kjærlighet og beste ønsker
Hoved lege, Nikitina Tatjana

——————-

Til leder av stiftelsen ”Hjelp til Russland”
Steinar Harila

Ære medlemer i styre, kjære brødre og søstre!
I mai 2012 blir det et år som vi bor i et nytt hus. For oss det er framdeles – et Guds under!
Tusen takk til dere for deres arbeid, bistand og medfølelse!
Tidligere bodde vi et lite hus (24 m2), våre barna var veldig ofte syke, der var lite luft (høyde i huset var 2,02 m).
Vi ba og stodde fast i troen at Gud forlater ikke oss.
Nå har vi en ny leilighet som er helt fantastisk – varm, stor, koselig og passer for oss alle!
Barna har mulighet både for å gjøre sine hjemmelekser og slappe av.
I året våre barna er nesten aldri er syke.
I nærheten av oss er gode og snille mennesker – Mirja, tolken Svetlana, vil takke byggefirma ”Master”.
Takker dere fra alle våre hjerter våre kjære!
Ønsker dere Guds velsignelse!

Familien Podsigun: Vitaly, Elvira, barn

——————

Kjære Steinar og alle venner i Norge!

Beklager for forsinkelse av rapporten.

Sender rapport av arbeid i Taitsy.

Brev 9 2012

1. Byggelse av fabrikken:

Isolasjons ull kommer til vegg-moduler under trykk gjennom rører.

Brev 2 2012

Arbeid for å isolere vegger med Eko-ull. Huller i membran limes med byggteip.

Vyborg 2012 nr 4

En spesiell maskin å gi Eko-ull.

Brev 19 2012

Det går prosess av ulllevering (pressing).

Takkbelegg er på plass. Vinduers karmer har lagt i forhold med norsk teknologien.

Brev 20 2012

2. Elekrisknett i Barneby: elektriske kabler skal legges inn på mandag den 10 september 2012. da kommer en spesiell traktor som kan grave med en kniv i jord en grøfte veldig akkuratt i 70 cm dypt.

Kabler legges inn i rør og legges inn i grøften.

Brev 21 2012

Rører til å bekytte kabler i jorden.

 

En spesiell slaks (veldig stark) kabel til å legge inn i jorden.

3. Byggelse av fundament:

Brev 23 2012

Planlegging for rørsistem.

Brev 16 2012

 

Kloakkrør til å legge de under fundament.

Brev 18 2012

 

Plannlegging for størrelse på fundament.

Stor hilsen til alle. Sergei, 06.10.2012.5

———

Flere bilder fra Vårsol

Fabrikken på Barnebyen Vårsol reiser seg.

Brev 12 2012

Brev 13 2012Brev 14 2012

 

 

 

Arbeidet går fremover.

 

Brev 8 2012

 

Brev 10 2012

 

Brev 11 2012

 

Fundament og alt areal inne i fabrikken er ferdig. Rør for oppvarming og kloakksystem er kommet inn. Alle materialer for utvendig dekking på fabrikk bygg og taket er kjøpt og transportert på byggeplass.

Stor hilsen til alle!

Sergei, Taitsy, 23.07.2012

——-

Kjære gode venner!

Jeg har slik behov for å takke alle dere som har vist så stor omsorg for arbeidet vi får delta i, av Guds Nåde. Takk at dere også husker på oss i deres bønner.

Vi hadde en utrolig sterk og utfordrende tur til Russland, der vi fikk ha flere evangeliske møter, mange gav tilkjenne at de ønsket å følge Jesus på himmelveien. Vi fikk åpne barnebyen «Vårsol» med Guds Ord og bønn.

Deretter reiste Alfhild og jeg til Israel og fikk samtaler om renovering og utbygging av barnebyen Neve Michael. Der fikk vi være med på en Bermitsa (konfirmasjon) fest. Hun som ledet denne store festen var en ca.12 år gammel jente. Hun hadde bodd på Neve Michael fra hun var 6 år. Som 6 åring så hun far drepe sin mor. Nå ledet hun festen som en moden jente. Vi opplevde at Gud ledet oss inn i store oppgaver som ligger hans hjerte nært og kjært.

Takk igjen.

I høst skal vi ha noen turer som jeg har lyst og nevne.

Israel og Netanya: Bibelferie i Bibelens land fra 9. – 19.oktober. Her er det muligheter for å forlenge turen for de som ønsker det. På denne turen skal vi bruke en dag på Neve Michael. Da skal dere få bli bedre kjent med prosjektet og dette utrolig gode stedet. Barna vil ha program for oss. Vi får også besøk til vårt møte på hotellet fra Neve Michael. Også andre spennende besøk håper vi på.

Nå er det tid for påmelding om du skal bli med.

Påmeldings skjema finner du på: www.fokusreiser.no

Tlf. 38 12 56 60. fax: 38 12 56 61

Så har vi en ny tur med hjelpesending til Russland 16.-25. nov. Der er enda noen få ledige plasser.

Til vinteren har vi en ny tur til Eilat: 28. februar til 14. mars 2013.

Denne turen er en ferietur som varer i 15 dager. Vi har daglige tilbud om bibeltimer og møter.

Det blir muligheter for utflukter til mange spennende steder og mål.

Det er her hvert å merke seg at flyselskapet (SAS) har satt krav om påmelding før 20. oktober.

Fokus har da gitt et tilbud om 500,-kroner i rabatt for de som melder seg på før 15. september.

Vi bor på Nova Hotell der vi har bodd de siste årene. Alle bor på suiter med to rom og en liten kjøkkenbenk. Vi har frokost og middag felles og dette er inkludert i turprisen.

Dersom du bestemmer deg før 15. september er det penger å spare på det.

Det hadde vært veldig spennende og godt om du ble med på noen av turene våre.

Mvh

Alfhild og Steinar